fbpx

Политика за поверителност

Политика за поверителност на личните данни в arganovozlato.com (в сила от 22.09.2020г).

ВЪВЕДЕНИЕ

На електронния магазин arganovozlato.com се обработват лични данни на посетители и регистрирани потребители за целите на рекламата, продажбата и доставката на натурални продукти от Мароко, както и за спомагателните дейности, свързани с тях.
Ние предоставяме информация за козметични продукти, техния произход и начин на употреба, както и сходни на тях продукти или комбинации от такива.

Тази интернет страница arganovozlato.com се управлява в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. Arganovozlato.com се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си.

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. Arganvozlato.com не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от името ни, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Aganovozlato.com събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на предоставяне на услугите и стоките на arganovozlato.com Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите покупки. Също така могат да бъдат употребявани за маркетинг дейности  arganovozlato.com.

По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които arganovozlato.com може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме. Подробна информация за различните видове данни, които се събират, ще намерите, когато използвате съответната услуга на arganovozlato.com.

ВИДОВЕТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ

1. Данни за профила Ви в е-магазина „Арганово злато“, който се създава за Вас след встъпване в неформален договор, приемайки Общите условия за използване на уебсайт и е-магазин www.arganovozlato.com, (“Общите условия”):

●    Лично и фамилно име;
●    Имейл адрес;

2. Данни за онлайн поръчка през е-магазина „arganovozlato.com“, направена от Вас, сключвайки неформален договор от разстояние:

●    Лично и фамилно име на лицето за доставка;
●    Адрес за доставка – държава, град, пощенски код, адрес;
●    Телефон за доставка;
●    Имейл адрес;
●    Данни за фактура – имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
●    Начин на доставка;
●    Номер на поръчка;
●    Сума за плащане;

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ  ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ 

1.Данните за онлайн поръчка и профила Ви в е-магазина „arganovozlato.com“ се обработват за целите на:

●    Доставка на поръчани  продукти;
●    Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти от оператори в контактния ни (кол) център или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;
●    Предотвратяване и разследване на злоупотреби при онлайн поръчки и свързаните с тях доставки, както и при загуби и измами;
●    Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за oсчетоводяване и фактуриране на покупките през електронния магазин на основание законовото ни задължение за това;

2. Данните за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар се обработват за целите на:

●    Идентификация Ви като изпращач/автор на съобщение или на публикуван коментар;
●    Осъществяване на комуникация с Вас;

ТРЕТИ ЛИЦА, КОИТО ИМАТ ДОСТЪП ДО ДАННИТЕ:

  • Ако Вашата заявка подлежи на доставка от куриер (Еконт, Спиди, Рапидо), Вашите данни ще бъдат обработвани и от наш партньор, дружество, предоставящо куриерски услуги.
  • Държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения;

По отношение на частните субекти, ние изискваме и следим посочените трети лица да прилагат всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.

ДАННИТЕ СЕ ОБРАБОТВАТ ЗА СЛЕДНИТЕ СРОКОВЕ:

Регистрация и поддръжка на клиентски профил в онлайн сайта arganovozlato.com; обработване, администриране, изпълняване и осчетоводяване на направената от Вас поръчка на стока. За тази цел данните ще бъдат обработвани за срок до:
11 години за данните, подлежащи на данъчни проверки и необходими за счетоводни цели, а за всички останали данни – до: 6 години след последната Ви поръчка или след приключване на процедурите, свързани с евентуални спорове по правни претенции директен маркетинг чрез изпращане на информация за продукти, промоционални условия, кампании, бюлетини и други реклами, свързани с дейността на „Арганово злато“. Това обработване се основава на законния интерес на „Арганово злато“ да рекламира своите стоки и/или услуги. Разбира се, ще обработваме личните Ви данни за тази цел, само докато Вие не възразите срещу това.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Arganovozlato.com взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.

Всички служители на arganovozlato.com са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.

За случаите, в които arganovozlato.com споделя информация за Вас с трети лица – доставчици нa arganovozlato.com, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ 

Ако сте предоставили Ваши лични данни на arganovozlato.com, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

  • право на достъп до личните Ви данни, обработвани от arganovozlato.com; По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени;
  • право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
  • право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;
  • право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез писмо на имейл адрес arganovozlato@gmail.com или чрез формата ни за контакти.

Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.

ДЕЦА

Не събираме лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на arganovozlato.com, свържете се с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА “БИСКВИТКИ”

Относно данните, съдържащи се в “бисквитките” на е-магазина arganovozlato.com, можете да се информирате от нашата Политика за използване на “бисквитки”.

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. Arganovozlato.com не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

Navigation
Close

My Cart

Categories